Piataci navštívili Stredisko environmentálnej výchovy Dropie v Zemianskej Olči a lodný mlyn v Kolárove.

Stredisko Dropie bolo kedysi záchrannou stanicou dropa fúzatého, nášho najväčšieho lietajúceho vtáka, ktorý sa, bohužiaľ, ocitol na pokraji vyhynutia. Piataci sa prostredníctvom zaujímavých aktivít dozvedeli viac o tomto živočíchovi aj o biotopoch, ktoré sa na území Slovenska vyskytujú.

Ďalšou časťou výletu bola návšteva lodného mlyna v Kolárove. Deti sa k nemu dostali cez najdlhší drevený zastrešený most v Európe. Priamo v mlyne zistili, akým ťažkým remeslom bolo mlynárčenie. V areáli kolárovského mlyna sa piataci venovali aj športovým aktivitám, niektorí svoju pozornosť upriamili na domáce zvieratká, ktoré tam žijú.

Po nečakane slnečnom dni sa unavení, ale spokojní a plní zážitkov vrátili domov.

OZNAČENIA
Share This