Pri príležitosti 75. výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv vyhlásilo občianske združenie Misia 89 literárnu súťaž, do ktorej sa zapojili svojim autorskými prácami aj naši žiaci.
Súťaž sa konala pod záštitou O.Z. Misia 89 a Ústavu pamäti národa s podporou Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku.
Na slávnostnom vyhodnotení súťaže sa zúčastnila naša ôsmačka, Michaela Žilinská, ktorá bola ocenená Cenou Misie 89.
Share This