V školskom roku 2005/2006 sa v 3. ročníku v našej škole pokusne overovala nová učebnica SLOVENSKÉHO JAZYKA.

Autorsky sa na vydaní učebnice podieľali Zuzana Hirchnerová, Marianna Sedláková a Jana Kesselová a vydalo ju vydavateľstvo ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA.
Učivo je rozvrhnuté tentoraz do dvoch kníh a dvoch pracovných listov. Učebnica je preto tenšia a ľahšia, čo je jej prvou výhodou.
Ďalšou výhodou je, že autorky v nej zjednodušili učivo o vybraných slovách, pridali množstvo zaujímavých úloh, nápadov a ilustrácií, čím urobili učebnicu pútavejšou. Aj pracovný zošit je pre deti zrozumiteľnejší, pútavejší a zábavnejší. Zaujímavosťou pracovných zošitov sú aj strany CHCEŠ SA STAŤ SLOVENČINÁROM, kde sa deti môžu samy otestovať, ako zvládli učivo.
Súčasťou experimentálneho overovania učebnice bolo aj testovanie žiakov na pol roka a na konci školského roka.
Učebnica sa deťom veľmi páčila.

Share This