Aj v novembri bolo v našej materskej škole veselo. Oslavovali sme, športovali aj zdravo jedli, navštívili sme SNG a videli sme divadelné predstavenie.

9.11.2016

Deň materských škôl na Slovensku je každoročne 4. novembra. V našej materskej škole sme ho oslávili  zábavným programom Šašoriáda. Deti spolu s klaunami Žofkou a Želkou ukázali svojim rodičom, aké sú šikovné. Otvárali rozprávkové brány, prekonávali prekážky, plnili úlohy, spievali a tancovali. Prežili sme spolu príjemné chvíle.

 

11.11.2016

Deti z triedy Mravčekov navštívili SNG. V programe Čo žije v dreve zistili, že do dreva sú vpísané celé knihy príbehov. Odhalili, čím všetkým môže drevo ožiť, ako sa z neho môže stať socha a vlastnoručne si vyrobili fúkacie harmoniky.

 

15. a 21.11.2016

Deti z oboch tried opäť navštívili Mestskú knižnicu. Vrátili vypožičané knihy, poprezerali si veľa nových a vybrali si z nich tie, ktoré si budú čítať spolu v materskej škole.

 

16.11.2016

Deti z triedy Sovičiek si počas týždňa zdravej výživy vytvorili svoje vlastné zdravé tanieriky, na ktorých si potom s radosťou pochutili.

 

23.11.2016

Deti z oboch tried mali v telocvični športové dopoludnie. Športovali s  náčiním , ktoré škola získala vďaka projektu Detská atletika. Všetci  boli odmenení potleskom, pochvalou a medailou.

 

25.11.2016

Deti z triedy Mravčekov sa pod vedením praktikantky z VŠ dozvedeli prečo je čistý vzduch pre nás  dôležitý, čo ho znečisťuje, ako znečisťovaniu predchádzať a prečo je také dôležité chrániť  životné prostredie.

 

28.11.2016

Bábkoherečka  Andrea Votrubcová z divadla Dúha deťom zahrala divadielko O neposlušnej mamine. Deti zoznámila s Lenkou a Filipom, ktorí si  na vlastnej koži vyskúšali, aké ťažké je byť dospelým  a vychovávať deti.

OZNAČENIA
Share This