Začiatkom februára sa uskutočnilo obvodné kolo Dejepisnej olympiády, na ktorom sa zúčastnilo aj sedem žiakov našej školy.

Keďže v aktuálnom školskom roku sa organizuje prvý ročník tejto olympiády, súťažiaci do poslednej chvíle nevedeli, čo ich v jednotlivých úlohách čaká. Aj napriek náročným zadaniam sa našim reprezentantom darilo a traja z nich postúpili do krajského kola.

Umiestnenie našich žiakov v obvodnom kole Dejepisnej olympiády:

Ľubomír Fischer, VIII.A – 1. miesto v kategórii D (8. ročník)
Daniel Krcho, VII.A – 1. miesto v kategórii E (7. ročník)
Samuel Vančo, VII.A – 2. miesto v kategórii E (7. ročník)
Terézia Kovaničová, IX.B – 3. miesto v kategórii C (9. ročník)
Klára Kopolovcová, VI.B – 3. miesto v kategórii F (6. ročník)

Do krajského kola Dejepisnej olympiády postupujú: Ľubomír Fischer, Daniel Krcho a Samuel Vančo.

Share This