ZŠ Milana Hodžu s MŠ Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Národným osvetovým centrom v rámci Dní Milana Hodžu vyhlasuje pre žiakov vo veku 13 – 15 rokov v Slovenskej republike 2. ročník celoslovenskej súťaže NOVINOVÝ ČLÁNOK 2009 na tému: AKO SA V ČLOVEKU RODÍ SLOBODA

 

Cieľom súťaže je pomôcť mladým ľuďom zorientovať sa v hodnotách a uvedomiť si dôležitosť vlastných rozhodnutí, ktoré bezprostredne ovplyvňujú náš život a jeho kvalitu.

 

„Sloboda je vnútorná kategória a jej skutočná miera nespočíva ani tak v možnosti vynadať komukoľvek na námestí, ako skôr v schopnosti vynadať sebe za každý pokus ujsť pred vlastným svedomímMilan Rúfus (Hudba pod ľadom)

Podmienky súťaže:

1. Článok treba poslať v elektronickej podobe ako prílohu na adresu: sutaz@zsmh.sk. Zároveň je potrebné prácu do 15. mája 2009 poštou doručiť aj v tlačenej podobe na adresu Základná škola Milana Hodžu s MŠ Škarniclova 1 811 01 Bratislava.

2. 15. máj je najneskorším dátumom doručenia v obidvoch formách.

3. Maximálny rozsah práce: 2strany / formát A4 = 60 riadkov.Kontaktné údaje musia v hlavičke obsahovať:

  • meno a priezvisko súťažiaceho
  • názov a adresu navštevovanej školy
  • vek a navštevovaný ročník
  • e-mailovú adresu a kontaktný telefón školy
  • meno učiteľa a jeho kontaktné telefónne číslo

4. Súťaž je určená pre žiakov 2. stupňa ZŠ 7. – 9. ročník a osemročných gymnázií vo veku 13 – 15 rokov. Súťažia jednotlivci, nie kolektívy.

Porota bude zložená z uznávaných slovenských odborníkov. Víťazi dostanú hodnotné ceny. Zoznam ocenených účastníkov uverejníme na internetovej stránke www.zsmh.sk a v Učiteľských novinách po slávnostnom vyhodnotení v rámci Hodžových dní v júni 2009.

Share This