Aj tento rok sa konalo v Zichyho paláci oceňovanie najlepších žiakov staromestských škôl. Starosta MC Staré Mesto Radoslav Števčík ocenil aj 2 žiačky našej školy – Terezku Šramatú a Rebeku Lacinovú. Gratulujeme a prajeme im úspešnú cestu ďalším životom.

Základná škola s materskou školou Milana Hodžu Škarniclova 1 Bratislava

Návrh na ocenenie talentovanej žiačky

Meno a priezvisko: Terezka Šramatá

Ročník: 9.

Odôvodnenie:

Terezka je počas celej školskej dochádzky spoľahlivá, svedomitá, pracovitá, skromná a slušná. Dosahuje dlhodobo veľmi dobré vzdelávacie výsledky. V testovaní 9 dosiahla úspešnosť 95% z matematiky a 92% zo slovenského jazyka. Reprezentuje školu v predmetových súťažiach. Spolužiaci ju majú radi a rešpektujú jej názory. Svojím vystupovaním, ochotou pomáhať, správaním a vzdelávacími výsledkami je vzorom pre spolužiakov a mladších žiakov.

Dosiahnuté výsledky:

Školský rok 2010/2011

2. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády, kategória F

Školský rok 2011/2012:

úspešná riešiteľka okresného kola Matematickej olympiády v kategórii Z5

 

Školský rok 2012/2013:

úspešná riešiteľka informatickej súťaže iBobor v kategórii Benjamín

 

Školský rok 2014/2015

úspešná riešiteľka informatickej súťaže iBobor v kategórii Kadet

 

Školský rok 2015/2016

1. miesto v okresnom kole medzinárodného súťažného projektu Európa v škole, kategória III

 

Etela Hessová

riaditeľka

Základná škola s materskou školou Milana Hodžu Škarniclova 1 Bratislava

Návrh na ocenenie talentovanej žiačky

Meno a priezvisko: Rebeka Lacinová

Ročník: 9.

Odôvodnenie:

Rebeka je počas celej školskej dochádzky spoľahlivá, svedomitá, pracovitá. Dosahuje dlhodobo výborné vzdelávacie výsledky. V testovaní 9 dosiahla 100% úspešnosť z matematiky a 96% úspešnosť zo slovenského jazyka. Reprezentuje školu v predmetových súťažiach. Je všestranne zameraná. Má organizačný talent, spolužiaci ju majú radi a rešpektujú ju. Svojimi vzdelávacími výsledkami a postojmi je vzorom pre spolužiakov a mladších žiakov.

Dosiahnuté výsledky:

Školský rok 2010/2011

2. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády, kategória F

 

Školský rok 2012/2013:

úspešná riešiteľka súťaže iBobor v kategórii Benjamín

 

Školský rok 2015/2016

1. miesto v obvodných majstrovstvách v šachu žiakov a žiačok

1. miesto v okresnom kole medzinárodného súťažného projektu Európa v škole, kategória III

 

Etela Hessová

riaditeľka

 

 

OZNAČENIA
Share This