Na základe ponuky zo Strednej priemyselnej školy strojníckej sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka našej školy zúčastnili na odbornej exkurzii z predmetu technika. Náplňou podujatia bola technická príprava žiakov základných škôl v moderne zariadených laboratóriách a dielňach SPŠ strojníckej na Fajnorovom nábreží.

Žiaci sa oboznámili s využívaním techniky pod odborným výkladom stredoškolských vyučujúcich, absolvovali ukážku práce s kresliacim programom autocat, v odbornej učebni si vyskúšali ovládanie robota – CNC stroja a oboznámili sa s funkciou a činnosťou plnoautomatickej linky.

Žiaci odišli z exkurzie plní dojmov, s obohacujúcimi zážitkami.

OZNAČENIA
Share This