V okresnom kole Matematickej olympiády pre žiakov 5. a 9. ročníka na 6. mieste skončil Michal Šturc (IX.B), ako riešitelia skončili žiaci Simona Masná (V. A), Tereza Tvarošková (V. A), Samuel Hrbáček (V. A), Martin Spurný (V. A).
Súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

OZNAČENIA

Pin It on Pinterest

Share This