Tento rok sa uskutočnil 58. ročník medzinárodného projektu Európa v škole. Súťažilo sa v dvoch častiach – výtvarnej a literárnej. Z prvého stupňa sa zapojilo spolu 61 detí.

Projekt Európa v škole každoročne  ponúka možnosť zapojiť sa do šírenia myšlienok európskej spolupráce a vzájomného porozumenia medzi národmi Európy. Mladšie vekové kategórie v súťažnej časti projektu usilujú o možnosť získať cenu a diplom na obvodnej alebo celoštátnej úrovni.

Naše deti viac zaujala výtvarná časť, v ktorej  získali aj ocenenia. Žiak Erik Duffek sa umiestnil na 1. mieste v prvej kategórii. Kolektív  lll.B triedy získal   2. miesto v kategórii “ kolektívne práce“. V tej istej kategórii sa   umiestnil kolektív  ll.A triedy na 3. mieste.

Blahoželáme k peknému úspechu!

 

OZNAČENIA
Share This