Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré každoročne organizuje naša škola, sa konalo 15. 12. 2014.
Prihlásení žiaci si otestovali svoje vedomosti v počúvaní nemeckého textu s porozumením, čítaní nemeckého textu s porozumením a v teste zameranom na preverenie jazykových schopností.

Žiaci s najvyšším počtom bodov po písomnej časti absolvovali aj ústnu časť pozostávajúcu z vizuálneho podnetu – príbehu v obrázkoch a z ústnej reprodukcie na neznámu tému.

V kategórii 1A (žiaci 5., 6. a 7. ročníkov) súťažilo 12 žiakov.

Výsledky:

1. miesto: Peter Belanský (5.A)

2. miesto: Sergio Kováč (6.A)

3. miesto: Egor Shveygert (7.A)

 

V kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníka) súťažilo 8 žiakov.

Prvé miesto obsadili s rovnakým počtom bodov 2 žiaci z 8.A triedy – Ján Belanský a Adam Kadlec.

Obaja museli teda absolvovať „rozstrelové“ kolo, ktoré určilo konečného víťaza.

Výsledky:

1 miesto: Ján Belanský (8.A)

2. miesto: Adam Kadlec (8.A)

3. miesto: Tomáš Bada (8.A)

 

V obvodnom kole Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa bude konať 13. 1. 2015, budú našu školu reprezentovať víťazi z oboch kategórií – za kategóriu 1A Peter Belanský a za kategóriu 1B Ján Belanský.

Bratom Belanským držíme palce!

Share This