Skvelý úspech našich žiakov v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku.

V okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa konalo 13. 01. 2015, si svoje sily zmerali víťazi školských kôl zo základných škôl a 8-ných gymnázií bratislavského Starého Mesta.

Súťaž pozostávala z dvoch častí.

V písomnej časti (spolu 50 bodov) sa preverovali vedomosti v počúvaní s porozumením, čítaní s porozumením a v teste zameranom na preverenie jazykových schopností (lexikálnych jednotiek, gramatiky, fráz a ustálených spojení).

V ústnej časti (spolu 50 bodov)  hodnotila odborná porota schopnosť súťažiacich reagovať na vizuálny podnet (príbeh v obrázkoch) ako aj ich schopnosť viesť voľný rozhovor na tri témy s členmi odbornej poroty.

V silnej konkurencii sa zástupcom našej školy podarilo obstáť mimoriadne dobre.

V kategórii 1A (žiaci 5., 6. a 7. ročníka ZŠ a ročníkov príma a sekunda 8-ných gymnázií) obsadil PETER BELANSKÝ – žiak 5.A triedy našej školy – 2. miesto a stal sa úspešným riešiteľom.

V kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a ročníkov tercia a kvarta 8-ných gymnázií) náš žiak JÁN BELANSKÝ z 8.A triedy zvíťazil a s počtom dosiahnutých bodov 90 sa stal úspešným riešiteľom. Postupuje do krajského kola, ktoré sa bude konať 11. 02. 2015.

Jankovi držíme v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku palce!

OZNAČENIA
Share This