Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa konalo 11. 02. 2015 na Gymnáziu Bílikova v Bratislave.
Janko Belanský z 8.A triedy našej školy, ktorý vo svojej kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a ročníkov tercia a kvarta 8-ných gymnázií) reprezentoval ako víťaz okresného kola obvod Bratislava – Staré Mesto, potvrdil svoje mimoriadne kvality.

Obsahom olympiády bola -ako aj v nižších kolách súťaže (školskom, obvodnom) -písomná časť (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, test)  a ústna časť (vizuálny podnet, ústna reprodukcia). Úlohy boli mimoriadne náročné – zodpovedajúce úrovni krajského kola.

V tvrdom boji najlepších nemčinárov bratislavského kraja, ktorí sa v okresných kolách umiestnili na prvom mieste, obsadil náš Janko Belanský vynikajúce 2. miesto!  Postup do celoštátneho kola mu tak ušiel len o vlások.

Jankovi blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a celého obvodu Bratislava Staré Mesto.

OZNAČENIA
Share This