olympiáda v nemeckom jazyku v udalostiach:

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

  24. nov 2017    Úspechy    2. stupeň   24. 11. 2017

Tradične sa stretlo s veľkým záujmom zo strany žiakov, v oboch kategóriách súťažilo spolu 32 žiakov. Žiaci riešili úlohy v gramatickom teste, čítaní s porozumením a posluchu s porozumením. Víťazom kategórie 1A (žiaci 5. – 7. ročníka) sa stala Monika Kadlecová zo 7.A triedy. Na 2. mieste sa s rovnakým počtom získaných ... čítať ďalej

Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

   Úspechy    2. stupeň   12. 1. 2016

Dňa 12. 01. 2016 sa konalo obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovali staronoví víťazi školského kola PETER BELANSKÝ zo 6.A triedy (kategória 1A) a JÁN BELANSKÝ z 9. A triedy (kategória 1B).Olympiáda tradične pozostávala z písomnej časti (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, test) a ústnej ... čítať ďalej

Olympiáda v nemeckom jazyku – krajské kolo

   Úspechy    2. stupeň   11. 2. 2015

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa konalo 11. 02. 2015 na Gymnáziu Bílikova v Bratislave. Janko Belanský z 8.A triedy našej školy, ktorý vo svojej kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a ročníkov tercia a kvarta 8-ných gymnázií) reprezentoval ako víťaz okresného kola obvod Bratislava - Staré Mesto, potvrdil svoje mimoriadne ... čítať ďalej

Olympiáda v nemeckom jazyku

   Úspechy    2. stupeň   13. 1. 2015

Skvelý úspech našich žiakov v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku. V okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa konalo 13. 01. 2015, si svoje sily zmerali víťazi školských kôl zo základných škôl a 8-ných gymnázií bratislavského Starého Mesta. V kategórii 1A (žiaci 5., 6. a 7. ročníka ZŠ a ročníkov príma ... čítať ďalej

Olympiáda v nemeckom jazyku

   Úspechy    2. stupeň   13. 1. 2015

Skvelý úspech našich žiakov v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku. V okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa konalo 13. 01. 2015, si svoje sily zmerali víťazi školských kôl zo základných škôl a 8-ných gymnázií bratislavského Starého Mesta. Súťaž pozostávala z dvoch častí. V písomnej časti (spolu ... čítať ďalej

Olympiáda v nemeckom jazyku

   Úspechy    2. stupeň   23. 1. 2014

Olympiáda v nemeckom jazyku (ONJ) je určená pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o nemecký jazyk a nemecky hovoriace krajiny. Súťaž je členená na 8 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E) a organizuje sa v 4 súťažných kolách (školskom, obvodnom, krajskom a celoštátnom). Najlepší ... čítať ďalej

Olympiáda v nemeckom jazyku

   Úspechy    2. stupeň   24. 1. 2013

Vo štvrtok 24. 01. 2013 sa konalo obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníkov) našu školu reprezentovala víťazka školského kola Soňa Boorová z 9.A triedy.Súťažnými disciplínami boli počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, test a ústny prejav (popis obrázku a voľný rozhovor).Vo ... čítať ďalej

Striebro v obvodnom kole Olympiády v nemeckom jazyku

   Úspechy    Celá škola   20. 1. 2012

V januári sa uskutočnilo aj obvodné kolo 22. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu v ňom reprezentovala víťazka školského kola Kristínka Gáspárová z IX.A. Vynikajúco zvládla písomnú i ústnu časť a v kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ) obsadila veľmi pekné 2. miesto. Kristínke blahoželáme a ďakujeme ... čítať ďalej

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

   Úspechy    2. stupeň   12. 12. 2011

V decembri sme v našej škole uskutočnili školské kolo olympiády v nemeckom jazyku.Zúčastnili sa na ňom  žiaci z 8. B a 9. A, učiaci sa nemecký jazyk. Po absolvovaní písomnej a ústnej časti (popis obrázku a voľný rozhovor) sú výsledky nasledovné: 1. miesto Kristínka Gáspárová (9. A) 2. miesto Soňa Boorová (8. B) 3. miesto ... čítať ďalej