Oslava MDD sa konala pre deti z II.B netradične v Múzeu školstva a pedagogiky v Petržalke.

Toto múzeum ponúka programy aj pre malé deti. Žiaci prvého stupňa môžu zažiť malé dobrodružstvo a dozvedieť sa niečo nové, preto vymenili svoju tradičnú triedu za triedu, ktorá bola zariadená autentickým školským nábytkom zo 40. rokov 20. storočia, a tak na chvíľu zažili atmosféru školy z minulosti. Absolvovali vzdelávací program Minulosť vs. budúcnosť, v ktorom sa oboznámili s vývojom písania a písacích potrieb. Na laviciach mali pripravené voskové tabuľky so stilusom, kačacie brko, pierko a papiere s predtlačenou abecedou. Žiaci si vymieňali písacie potreby medzi sebou a pokúšali sa písať. Nakoniec sa premiestnili do „budúcnosti“, kde sa učili písať 3D perom. Bolo to pre nich ešte veľmi náročné. Niektorí žiaci obdržali diplom za prejavenú šikovnosť a kreativitu, iní získali certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu Minulosť vs. budúcnosť. Pracovníčky múzea sa s deťmi rozlúčili cukríkmi.

Share This