Za prítomnosti starostu Starého Mesta pána Čiernika, prednostu pána Ščepána, pána poslanca Smreka, vedúceho odboru školstva pána Gábora, metodičiek odboru školstva pani Budincovej a pani Feketovej, hovorkyne pani Volekovej, zástupkyne Microsoftu sme slávnostne otvorili multimediálnu učebňu s projektorom. Učebňa má kapacitu približne 30-40 a je určená na výuku všetkých predmetov na našej škole.

Share This