V jeden krásny slnečný septembrový deň sa naši noví prváci zúčastnili na slávnostnej udalosti “Pasovania do stavu školského” na Hviezdoslavovom námestí.

Pani starostka Rosová sa každému školákovi prihovorila a symbolicky ho pasovala za prváka. Deti si domov odniesli zážitok a darček v podobe rozprávkovej knižky.

OZNAČENIA
Share This