26.09.2018 boli naši prváčikovia pasovaní za platných členov ŠKD.

Podmienkou bolo naučiť sa Sľub prváka a splniť určené športové disciplíny. Tie napokon všetci úspešne zvládli. A tak ich vítame medzi nami v ŠKD a prajeme im veľa úspechov v šk. r. 2018 /2019 .

Share This