V našej škole už niekoľko rokov prebieha pedagogická prax študentov Pedagogickej fakulty UK. V tomto školskom roku nám dekan PF UK udelil titul Fakultná škola.

Študenti absolvujú praktickú výučbu zo všeobecného učiteľského základu.

V tomto školskom roku absolvovalo prax na 2. stupni v termíne od 23.10.2009 do 4.12.2009 18 študentov a v termíne od 19.3 2010 do 7.5.2010 19 študentov.

Ochotne sa ich ujali naše kolegyne Štefánia Fešková, Eva Holičová, Dušana Bajusová, Monika Benedikovičová, ktoré  svojimi výstupmi na vyučovacích hodinách pomáhajú budúcim učiteľom nahliadnuť do didaktickych zásad, vyučovacích metód a celkového procesu vyučovania na základnej škole.

Na 1. stupni absolvovali v októbri a novembri 16 hodín priebežnej praxe 2 skupiny – spolu 14 študentov a v termíne apríl – máj 16 hodín priebežnej praxe 2 skupiny – spolu 14 študentov, ktorých sa ochotne ujala a venovala sa im naša kolegyňa Irena Čechovičová.

Share This