Deti zo školského klubu sa aj v tomto školskom roku zúčastnili plaveckého kurzu.

Kurz prebiehal pod vedením profesionálnych trénerov. Deti boli rozdelené do skupín podľa stupňa plaveckej spôsobilosti.  Cieľom bolo odstrániť strach z vody, naučiť ich základom plávania a pripraviť na zvládnutie rôznych plaveckých štýlov.

OZNAČENIA
Share This