V nižších ročníkoch prvého aj druhého stupňa máme nové výškovo nastaviteľné lavice aj stoličky.

Vďaka iniciatíve, ochote a obetavosti niektorých rodičov sa podarilo zakúpiť pre štyri triedy na prvom stupni a štyri triedy na druhom stupni nové výškovo nastaviteľné lavice aj stoličky, samostatné, jednomiestne, pre každého žiaka zvlášť. Rôzne návrhy a rokovania medzi rodičmi na triednych schôzkach o rovnomernej finančnej spoluúčasti rodičov neviedli k spoločnému stanovisku. Rodičia z vedenia rady rodičov s veľkým úsilím dali dokopy peniaze darcov – rodičov z 2% dane, pozháňali peniaze aj od rôznych firiem a zakúpili nové lavice pre nižšie ročníky prvého aj druhého stupňa. Dúfame, že ďalší rodičia ich budú nasledovať a že sa im podarí postupne povymieňať zastaraný školský nábytok v každej triede. Všetkým, ktorí sa o nový nábytok zaslúžili, patrí veľké poďakovanie od detí, ktoré budú sedieť v nových laviciach, aj od ich rodičov.

Share This