V dňoch 10.- 15. Júna 2004 sa žiaci našej školy pod vedením p. zástupkyne Lackovej zúčastnili poznávacieho zájazdu do Paríža a Eurodisneylandu. Počas pobytu navštívili všetky najznámejšie pamiatky Paríža, avšak najväčší dojem u nich zanechala návšteva Eurodisneylandu, kde strávili celý deň. Žiaci sa vrátili domov plní dojmov, na ktoré nikdy nezabudnú.

OZNAČENIA
Share This