Naša škola sa každoročne zapája do celoslovenskej výtvarnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo som na svete rád/rada. Jej hlavným posolstvom je upozorniť na nebezpečenstvo drogovej závislosti a potrebu včasnej protidrogovej prevencie.

V dňoch 5. – 15. júna 2009 mohli návštevníci priestorov Národnej rady SR v areáli Bratislavského hradu spoznať výtvarné diela, ktoré porotu najviac zaujali. Medzi výhercami bola aj naša deviatačka Andrea Andrášová, ktorá so svojou prácou Čaro galaxie získala Cenu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra.

K projektu patril aj workshop s tematikou drogovej a nelátkovej závislosti. Pripravili ho pracovníčky občianskeho združenia Prima a zúčastnili sa na ňom žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka našej školy.

Viac o projekte v PDF

Share This