Vzhľadom na skutočnosť, že sa 6. a 7. 10. 2016 opäť uskutoční v Bratislave Starom Meste summit (nemáme ešte presné pokyny od MŠVVaŠ SR), považujem za vhodné informovať rodičov o pravdepodobnom uzavretí školy minimálne v piatok. Po získaní presnejšej informácie Vás budem neodkladne informovať.
Etela Hessová, riaditeľka

Share This