Riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje žiakom ZŠ z technických dôvodov dňa 6. októbra 2016 (štvrtok) a 7. októbra 2016 (piatok) riaditeľské voľno.
V tieto dni bude zavretá aj materská škola.
Dôvod: Summit predsedov parlamentov štátov EÚ a s tým súvisiace obmedzenia v lokalite našej školy.
Mgr. Etela Hessová

Share This