Termíny iBobra pre školský rok 2011/2012:

utorok 8. novembra – Bobríci (3. – 4. ročník),
štvrtok 10. novembra – Kadeti (8. – 9. ročník ZŠ),
piatok 11. novembra – Benjamíni (5. – 7. ročník ZŠ).

Súťaž vznikla v roku 2004 v Litve (Bebras – Informatický bobor). Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

V školskom roku 2010/2011 konala súťaž v 13 krajínách: Litve, Lotyšsku, Estónsku, Fínsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Taliansku, Švajčiarsku, Česku, na Slovensku a na Ukrajine. Spolu vo všetkých krajinách sa do nej zapojilo 234 729 žiakov.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.
Vo vyhlásenom súťažnom dni v čase od 10:00 do 13:00 sa môžu žiaci prihlásiť do súťažného systému iBobor svojim kódom a v priebehu 40 minút vyplniť on-line súťažný test pozostávajúci z 15 otázok (5 otázok jednoduchých, 5 stredne náročných a 5 ťažkých). Každý žiak pracuje samostatne na počítači v škole. Organizáciu prístupu k počítačom v každej škole zabezpečuje koordinátor.

Každý účastník sa dozvie počet bodov ihneď po skončení testu. Kompletné vyhodnotenie bude prístupné na internete najneskôr týždeň po uskutočnení súťaže. Najúspešnejší účastníci a najaktívnejší koordinátori budú odmenení diplomami a vecnými cenami.

Prihlásiť sa môžete u vyčujúcich IFV a INF.

Share This