Prváci z I.A a z I.B sa zúčastnili na podujatí v Mestskej knižnici. Bola to prírodovedná prednáška s názvom Inteligencia u zvierat  – Rozprávanie o neobyčajných schopnostiach zvierat. Viedol ju zoológ  Mgr. Juraj Čačaný, ktorý pracuje ako kurátor v Prírodovednom múzeu v Bratislave a má niekoľkoročné skúsenosti so vzdelávaním detí a mládeže v oblasti spoznávania prírody.

Hlavným cieľom prednášky bolo prehĺbiť u detí kladný vzťah k prírode. Bola  vedená hravou formou, obohatená o pomôcky, hlasové ukážky, prírodniny, premietanie, ale aj živé zvieratko – hada, ktorého mohli malí odvážlivci chytiť.

Nechýbali ani hry a tvorivé aktivity, ktoré u detí prebúdzajú chuť „poznávať a mať rád“. Pretože prednášky sú nadstavbou a obohatením bežných školských osnov, budeme možnosti spolupráce s pánom Čačaným využívať aj v budúcnosti.

OZNAČENIA
Share This