Žiaci našej školy sa zúčastnili na workshope medzinárodného kreatívno-komunikatívneho projektu Puzzle4Peace v Zichyho paláci. Nosnou myšlienkou projektu je propagácia trvalo udržateľného rozvoja a mieru, a to mimoriadne kreatívnym spôsobom – prostredníctvom maxi kúskov puzzle, vyrábaných z recyklovaných a recyklovateľných materiálov.

Reťaz po celom svete vyvrcholí v gigantickom Puzzle festivale na výstave Expo v Miláne v roku 2015. Autori sa chcú spojiť v najväčšom medzinárodnom umeleckom diele v histórii. 24 000 kúskov puzzle na ploche viac ako šesťtisíc štvorcových metrov.

Žiaci 6.A a 6.B sa v skupinkách pustili do personalizovania puzzlí s veľkým nadšením. Bol to pre nich pekný a užitočný zážitok, čo dokazujú aj ich vlastné vyjadrenia o tomto projekte:

Myšlienka tohto projektu sa mi páči. Ide tam o to, že by sme sa mali všetci tolerovať. Aj v našej skupine boli najprv nezhody, ale nakoniec sme pracovali spoločne. Pomáhali sme si a tým menej výtvarne založeným ostatní radili.(Linda Deáková)

My sme nakreslili holubicu – znak mieru. Na svete by nemali byť vojny a ľudia by mali spolupracovať. Bolo to aj o našej spolupráci.(Michaela Belišová)

Išlo tam o to, aby sme upevnili medzinárodný mier.(Ľudo Adamčík)

Naša skupina robila holubicu, ktorá niesla hniezdo plné vajíčok. Jedno z nich bola zemeguľa. Myslím, že sa nám to podarilo.(Saša Škorupová)

Aj ostatné skupiny to mali veľmi pekné. …Na konci tejto akcie sme dostali nálepky puzzle, cukríky a farbičky. Celé sa mi to páčilo.(Kristína Gáspárová)

Bolo to o našej spolupráci a o tom, ako sa vieme správať vo väčších skupinkách .Moja skupinka kreslila samé pekné veci napr. psa, mačku a pani, ktorá zdvíha plastovú fľašu a dáva ju do kontajnera na plast.(Klára Karmanová)

My sme nakreslili šípové ruže a tŕne v nich boli zakopané zbrane, lebo tam išlo o tému mier. (Jakub DeJeagher)

Share This