Hodžu do toho, nebojte sa ničoho, my to vyhráme, nebojte sa, hej, hej, hej ! Takýto pokrik sa ozýval dňa 25.9 2008 z televízneho štúdia Slovenskej televízie v Mlynskej doline v Bratislave pri nakrúcaní športovo-vedomostnej súťaže Superchyty.

Zúčastnili sa na nej aj žiaci piatych ročníkov ZŠ Dr.M.Hodžu s MŠ. Našu školu reprezentovali: 4-členné družstvo: Artur Zmeček, Ľuboš Trčálek, Zuzana Hlávková a Alica Köverová a obecenstvo so svojimi vlastnoručne vyrobenými plagátmi, pútačmi školy a povzbudivým potleskom. Ten bol veľmi potrebný, pretože aj protivníci vynikali veľkou šikovnosťou. Súboj bol napínavý, emotívny a o našom víťazstve rozhodla až záverečná kategória. Do školy sa piataci vrátili s veľkým úsmevom a hodnotnými cenami. Lopty, ktoré družstvo vyhralo, venovali súťažiaci škole. Škola i rodičia mohli byť 18.10.2008 o 9.00 po odvysielaní relácie na STV1 na deti hrdí.

Pin It on Pinterest

Share This