Vážení rodičia,
v najbližších dňoch sa bude uskutočňovať výmena okien v budove na Podjavorinskej ulici. Je to výsledok viac, ako desaťročného snaženia vedenia školy, Rady školy a rodičov a neľahkých rokovaní s príslušnými úradmi.

Termín začatia prác sa odvíja od verejnej súťaže, ktorú ako výsledok rokovaní a po sérii povolení od príslušných úradov vyhlásil zriaďovateľ – MČ Staré Mesto. Preto nebolo možné práce vykonať počas školských prázdnin. Zároveň sa budú rekonštruovať obidve kotolne v našich budovách. Práce by podľa prísľubu kompetentných mali byť ukončené do začiatku vykurovacieho obdobia. Prosím vás o trpezlivosť, pochopenie a spoluprácu, pretože je predpoklad, že stavebné práce v budove na Podjavorinskej zasiahnu do organizácie vyučovania a nebudú to mať ľahké ani naši pedagogickí a nepedagogickí pracovníci. Budeme sa snažiť všetko zorganizovať tak, aby sme deti presúvali s čo najmenšími zásahmi do vyučovacieho procesu. Ak by bolo nutné prerušiť vyučovanie, oznámime vám to prostredníctvom žiackych knižiek a stránky školy.

Etela Hessová

Share This