Prosíme rodičov a deti z MŠ a 1. stupňa o trpezlivosť. Koncom augusta sa začala rekonštrukcia suterénu v budove na Podjavorinskej ulici. Termín ukončenia bude závisieť od technických podmienok a financií, ktoré na rekonštrukciu bude môcť určiť náš zriaďovateľ – MČ Staré Mesto. Na prvom stupni, v ŠKD, ŠJ a MŠ funguje riadna prevádzka.

Share This