Školské kolo súťaže Rozprávkové vretienko na prvom stupni sa uskutočnilo dňa 2. apríla 2007. Zapojilo sa 14 detí. Komisiu tvorili pani učiteľky: Irena Čechovičová, Andrea Duchyňová a Daniela Šandorová. Do súťaže sa zapojilo 14 detí.

Share This