Triedy II.A, II. B a III. A si zorganizovali školu v prírode, na ktorú sa od septembra pripravovali. Oplatilo sa. Prežili osem úžasných dní v nádhernej prírode Strážovských vrchov.

Hneď druhý deň po príchode sme absolvovali náročnú túru na vrch Vapeč. Ostatné dni sme sa okrem učenia v predpoludňajších hodinách hrali vonku s loptou, súťažili sme a spoznávali okolitú prírodu. Boli sme úspešní v orientačnom behu, spoznávali sme prírodniny, byliny a získané vedomosti sme si preverili v kvíze. Z prírodnín sme vyrábali zaujímavé projekty, ktoré sme prezentovali pred ostatnými triedami. Po večeri sme sa venovali spoločenským a športovým aktivitám. Zdokonalili sme sa v stolnom futbale a stolnom tenise. Zatancovali sme si na diskotéke a zabavili sme sa na karnevale vo vlastnoručne vyrobených maskách.

Súčasťou pobytu bol výlet do Čičmian a Betlehemu v Rajeckej Lesnej, pozreli sme si aj mesto Rajec. Cestou späť sme sa zastavili v dedinke Valaská Belá, ktorá je preslávená výrobou krištáľu. Na vlastné oči sme videli ako sa fúka sklo a vyrábajú sa z neho dekoratívne predmety.

Len veľmi ťažko sa nám v posledný večer myslelo na to, že ďalší deň odchádzame. Pani učiteľky s pani vychovávateľkami vyhodnotili všetky aktivity, dostali sme diplomy a každá trieda vynikajúcu tortu.

Dlho budeme spomínať na všetky zážitky, výbornú stravu a veľmi milých a starostlivých ľudí, ktorí sa o nás na chate Homôlka starali.

Share This