O školské kolo Dejepisnej olympiády prejavili naši žiaci skutočne mimoriadny záujem – v štyroch kategóriách sa ich rozhodlo súťažiť až 57.

V poradí štvrtý ročník súťaže preveruje vedomosti žiakov v dvoch témach. Prvá časť sa zameriava na učivo daného ročníka, druhá časť, ktorá je spoločná pre všetky štyri kategórie, je venovaná dejinám Rímskej ríše.

V rámci školského kola písali žiaci dva vedomostné testy, ktoré rozhodli o konečných výsledkoch.

Kategória C (9. ročník)

1. miesto – Nguyen Dang Khoa (IX.A)

2. miesto – Samuel Gonos (IX.A)

3. miesto – Zuzana Kučerová a Martin Goča (IX.A)

Kategória D (8. ročník)

1. miesto – Daniel Beutelhauser a Vanesa Šmahovská (VIII.A)

2. miesto – Barbora Gáspárová (VIII.B)

3. miesto – Dominika Letková (VIII.A)

Kategória E (7. ročník)

1. miesto – Daniel Šafář (VII.B)

2. miesto – Radoslav Brunovský (VII.A)

3. miesto – Michael Ferenčák (VII.A)

Kategória F (6. ročník)

1. miesto – Richard Osvald (VI.A)

2. miesto – Markus Blahuta (VI.A)

3. miesto – Jasmin Metwally (VI.A)

Do obvodného kola súťaže postupujú z každej kategórie prví dvaja najúspešnejší žiaci.

OZNAČENIA
Share This