dejepisná olympiáda v udalostiach:

Úspech v obvodnom kole Dejepisnej olympiády

   Úspechy    Celá škola   5. 2. 2013

Žiaci, ktorí sa v decembrovom školskom kole Dejepisnej olympiády umiestnili na prvých dvoch miestach, reprezentovali našu školu v obvodnom kole tejto súťaže a zmerali si sily s nadšencami slovenskej a svetovej histórie z ostatných staromestských škôl.Mimoriadne sa darilo hlavne našim deviatačkam. Barbora Gáspárová (IX.A) sa umiestnila ... čítať ďalej

Školské kolo Dejepisnej olympiády

   Úspechy    2. stupeň   11. 12. 2012

Dejepisná olympiáda vzbudila u našich žiakov aj v tomto školskom roku mimoriadny záujem. Do školského kola súťaže sa zapojilo 47 žiakov 6. – 9. ročníka.Z každého ročníka postupujú vo svojej kategórii prví dvaja umiestnení. Našu školu budú v obvodnom kole súťaže reprezentovať títo žiaci:Kategória C (9. ročník)1.   ... čítať ďalej

Školské kolo Dejepisnej olympiády

   Úspechy    2. stupeň   16. 12. 2011

O školské kolo Dejepisnej olympiády prejavili naši žiaci skutočne mimoriadny záujem - v štyroch kategóriách sa ich rozhodlo súťažiť až 57.V poradí štvrtý ročník súťaže preveruje vedomosti žiakov v dvoch témach. Prvá časť sa zameriava na učivo daného ročníka, druhá časť, ktorá je spoločná pre všetky štyri kategórie, ... čítať ďalej

Školské kolo Dejepisnej olympiády

   Úspechy    Celá škola   8. 12. 2010

V decembri sme zorganizovali aj školské kolo Dejepisnej olympiády. Zúčastnilo sa na nej 21 žiakov 6. – 9. ročníka. Súťaž bola rozdelená do troch kategórií. Prvá bola zameraná na vedomosti žiakov z dejepisu v aktuálnom ročníku. Druhá časť mala vo všetkých kategóriách spoločnú tému - Slovensko v Habsburskej monarchii ... čítať ďalej