Aj tento rok sa u nás uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Na súťaži sa spolu zúčastnilo 33 žiakov v oboch kategóriách. V kategórii A sa na prvej priečke umiestnil Matej Lučenič zo 7.A. V kategórii B bol tento rok boj na prvých dvoch miestach vyrovnaný, no nakoniec si víťazstvo vybojovala Ester Piovarčiová z 9.A. Zúčastneným aj víťazom gratulujeme a dúfame, že nás budú úspešne reprezentovať aj v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 15. januára 2020.

Share This