Školského kola Olympiády vo francúzskom jazyku sa v školskom roku 2015/2016 zúčastnilo spolu 16 žiakov.

28.1.2016 boli vyhlásené výsledky: v kategórii 1A sa na 1. mieste umiestnila Alona Rubanova, na 2. mieste Filip Viest a na 3. mieste Alex Kužlík.V kategórii 1.B sa na prvom mieste umiestnili  Ferdinand Pavel Slezák, na 2. mieste Mária Maslova a na 3. mieste Bianka Pelegrinová. Víťazom blahoželáme.

OZNAČENIA
Share This