Naši žiaci sa zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťaž prebiehala počas dvoch decembrových dní.

Piataci súťažili v utorok 11.12. Zúčastnilo sa 16 žiakov V. A a V. B. Ako úspešní riešitelia skončili žiaci s minimálnym počtom 10 bodov. Za 5. ročník sú to Z. Čilíková, V. Vaneková, D. Hlaváčik, K. Šoltésová, M. Šinkovic, J. Šedivý, D. Zachar, F. Švehlák, T. Bergerová, L. Repášová a M. Kačáni.
V stredu 12.12. si vyskúšali svoje vedomosti žiaci 6., 7. a 8. ročníka.
Ako úspešní riešitelia skončili J. Andráši VI. B, A. Kadlec VI. A, K. Gondová VI. A, M. Grančičová VI. B, P. Hromeková VI. B, R. Rogožník VI. B. Za siedmy ročník bola úspešnou riešiteľkou D. Rezeková zo VII. B. Z  ôsmakov sa najlepšie umiestnili J. Šimuni VIII. A, R. Ušiak VIII. A, D. Šafář VIII. B, M. Priehodová VIII. B, M. Tekely VIII. A, T. Kočišová VIII. B, B. Morvay VIII. A, M. Ivančíková VIII. B,  A. Moran VIII. B.

Blahoželáme a prajeme veľa šťastia v obvodnom kole.  

OZNAČENIA
Share This