Pytagoriáda v udalostiach:

Pytagoriáda

   Úspechy    Celá škola   7. 12. 2016

88 našich žiakov sa zapojilo do celoslovenskej matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťaž prebiehala počas dvoch decembrových dní. Úspešných riešiteľov bolo 24.Tretiaci, štvrtáci a piataci súťažili v stredu 7.12.2016. Zúčastnilo sa 17 tretiakov (dvaja úspešní riešitelia), 8 štvrtákov (traja úspešní riešitelia) a 25 piatakov ... čítať ďalej

Školské kolo Pytagoriády

   Úspechy    2. stupeň   8. 3. 2016

Naši úspešní riešitelia školského kola Pytagoriády sa zúčastnili okresného kola tejto súťaže. To sa uskutočnilo 8. a 9. marca na gymnáziu Grösslingova.V kategórii P3 skončil Tomáš Strýček z III.B na výbornom 3. mieste. V kategórii P4 boli úspešnými riešiteľmi  Samuel Godál (7. miesto, IV.A), Michael Rudolf (10. miesto, ... čítať ďalej

Pytagoriáda

   Úspechy    Celá škola   8. 12. 2015

Naši žiaci sa zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťaž prebiehala počas dvoch decembrových dní. Tretiaci, štvrtáci a piataci súťažili v utorok 8.12.2015. Zúčastnilo sa 19 tretiakov (10 úspešných riešiteľov), 28 štvrtákov (15 úspešných riešiteľov) a 11 piatakov (štyria úspešní riešitelia). ... čítať ďalej

Okresné kolo pytagoriády

   Úspechy    2. stupeň   16. 3. 2015

Naši úspešní riešitelia školského kola Pytagoriády sa zúčastnili okresného kola tejto súťaže. To sa uskutočnilo 16. a 17. marca na gymnáziu Grösslingova. Úspešnými riešiteľmi v kategórii P3 boli Jakub Užák (5. miesto), Jakub Ďurkáč (9. miesto) a Samuel Godál (16. miesto). Všetci sú z triedy III.A. V kategórii P4 bol ... čítať ďalej

Pytagoriáda

   Úspechy    Celá škola   10. 12. 2014

Naši žiaci sa zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťaž prebiehala počas dvoch decembrových dní.Tretiaci, štvrtáci a piataci súťažili v stredu 10.12.2014. Zúčastnilo sa 17 tretiakov (5 úspešných riešiteľov), 15 štvrtákov (7 úspešných riešiteľov) a 10 piatakov (traja úspešní riešitelia).  Ako ... čítať ďalej

Pytagoriáda

   Úspechy    Nezaradené   18. 3. 2014

Naši najúspešnejší účastníci školského kola Pytagoriády sa zúčastnili okresného kola tejto súťaže. To sa uskutočnilo 18. marca na ZŠ Matky Alexie. V kategórii P3 dosiahol výborný výsledok Matúš Penkala (III.B), ktorý sa umiestnil na 1. mieste. Nemenej úspešní boli aj žiaci V.B v kategórii P5, keď Marián Meško skončil ... čítať ďalej

Pytagoriáda 2013

   Úspechy    Celá škola   10. 12. 2013

Naši žiaci sa zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťaž prebiehala počas dvoch decembrových dní. Tretiaci, štvrtáci a piataci súťažili v utorok 10.12. Zúčastnilo sa 20 tretiakov, 6 štvrtákov a 19 piatakov. Ako úspešní riešitelia skončili žiaci s minimálnym počtom 10 bodov. Za 3., 4. a 5. ročník ... čítať ďalej

Mimoriadny úspech v obvodnom kole Pytagoriády

   Úspechy    1. stupeň   19. 3. 2013

34. ročník obvodného kola matematickej súťaže bol pre naše deti mimoriadne úspešný. Obvodného kola sa zúčastnilo osem žiakov - dvaja tretiaci a šiesti štvrtáci. Úspešní riešitelia: Kategória P3 (súťažilo 28 žiakov) 2. miesto - Eduard Ďurkáč z III.A Kategória P4 (súťažilo 26 žiakov) 1. miesto - Marián Meško zo ... čítať ďalej

Školské kolo Pytagoriády 2012/13

   Úspechy    2. stupeň   12. 12. 2012

Naši žiaci sa zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťaž prebiehala počas dvoch decembrových dní.Piataci súťažili v utorok 11.12. Zúčastnilo sa 16 žiakov V. A a V. B. Ako úspešní riešitelia skončili žiaci s minimálnym počtom 10 bodov. Za 5. ročník sú to Z. Čilíková, V. Vaneková, D. Hlaváčik, ... čítať ďalej

Výborné umiestnenie v Pytagoriáde

   Úspechy    Nezaradené   29. 3. 2012

Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. ... čítať ďalej

Pytagoriáda

   Úspechy    1. stupeň   15. 12. 2010

Pytagoriáda (PYT) je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú určené príklady.Na prvom stupni sa na pytagoriáde zúčastnilo 12 žiakov z 3. ročníka a 15 žiakov zo 4. ročníka. V 3. ročníku sa úspešnými riešiteľmi stali siedmi žiaci: Peter Buček ... čítať ďalej

Pytagoriáda

   Úspechy    2. stupeň   13. 4. 2010

Dňa 13.4.2010 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády v kategóriách P3, P4 a P5. Raffaele Lomartire, Samuel Zeman z triedy 5.A a Adrián Kozáčik z triedy 5.B boli v kategórii P5 úspešnými riešiteľmi. ... čítať ďalej

Pytagoriáda

   Úspechy    2. stupeň   12. 4. 2010

Dňa 12.4. 2010 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády v kategóriách P6, P7 a P8. Michal Šturc z 8.B triedy dosiahol veľmi pekný výsledok - umiestnil sa na druhom mieste v kategórii P8. Zuzana Hlávková zo 6.B triedy bola v kategórii P6 úspešnou riešiteľkou. ... čítať ďalej