Aj v tomto školskom roku sa zapájame do najznámejšej recitačnej súťaže na Slovensku, ktorá nesie meno významného slovenského spisovateľa Pavla Országha-Hviezdoslava.
Školské kolo sme zorganizovali 14.3.2011.

Na prvom stupni v I. kategórií (1.- 4. ročník) recitovalo až 31 detí z toho 20 detí v prednese poézie a 11 detí v prednese prózy. Výsledky súťaže na prvom stupni sú nasledovné:

POÉZIA

1.miesto Artut Keeble (II.C)

2.miesto Alma Šebestová (II.B)

3.miesto Adam Kolčák (IV.A), Paulína Hromeková (IV.B)

 

PRÓZA

1.miesto Alexandra Csoltiová (II.C)

2.miesto Tatiana Plavecká (II.C)

3.miesto Dominika Adamčíková (IV.B), Gregor Hraška (IV.A)

Na druhom stupni sa do súťaže zapojilo 21 žiakov, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií – II. kategória (5. – 7. ročník), III. kategória (8. a 9. ročník). Prednášajúci sa mohli rozhodnúť, či zarecitujú poéziu alebo prozaické dielo. Výsledky v jednotlivých kategóriách vyzerajú takto:

II. kategória

POÉZIA

1. miesto – Radoslav Brunovský (VI.A)

2. miesto – Daniel Artur Michalica (VII.B), Karolína Gendiarová (VII.A)

3. miesto – Margita Mustafiová (V.B), Ivana Kúdelová (VI.A)

 

PRÓZA

1. miesto – Tereza Tvarošková (V.A)

2. miesto – Zuzana Lieskovská (V.A), Alica Kövérová (VII.A)

3. miesto – Michaela Probstová (V.A), Alexandra Trandžíková (V.A)

 

III. kategória

POÉZIA

1. miesto – Henrieta Machotková (VIII.B)

2. miesto – Borisa Tóthová (IX.B)

 

PRÓZA

1. miesto – Ľuboš Janák (IX.A)

2. miesto – Alexandra Nitranská (IX.A), Silvia Chomová (IX.A)

3. miesto – Alexandra Sladovníková (IX.B)

Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do obvodného kola súťaže, ktoré sa uskutoční 25.3.2011 v Centre voľného času. Prajeme veľa šťastia!

OZNAČENIA
Share This