Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do recitačnej súťaže Rozprávkové vretienko.

Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách – 1. a 2. stupeň. Porota hodnotila úroveň prednesu žiaka a samotný výber rozprávky. Konečné výsledky vyzerajú takto:

I. stupeň

1. miesto – Viktória Belayová, III.B

II. stupeň

1. miesto – Tereza Tvarošková, V.A

2. miesto – Michaela Probstová, V.A, Radoslav Brunovský, VI.A

3. miesto – Filip Švorc, V.B, Adriano Bruno, V.B

OZNAČENIA
Share This