Školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko sa v našej škole uskutočnilo 15.12.2009.

Zúčastnilo sa na ňom spolu 46 žiakov 2. – 7. ročníka, ktorí boli rozdelení do troch kategórií. Porota sa po neľahkom rozhodovaní dohodla na takýchto výsledkoch:

I. kategória

  1. miesto –  Viktória Belajová,
  2. miesto –  Dominika Adamčíková,
  3. miesto –  Tereza Tvarošková,

II. kategória

  1. miesto – Martina Priehodová,
  2. miesto – Samuel Zeman,
  3. miesto – Radoslav Brunovský,

III. kategória

  1. miesto  – Silvia Chomová,
  2. miesto – Jana Rajtóková,
  3. miesto – Linda Janíková.

Víťazky jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať v obvodnom kole súťaže. Blahoželáme a držíme im palce.

OZNAČENIA
Share This