Metodický deň je dňom komentovanej výuky.

Rodičia mali možnosť sledovať komentovanú výuku v prvých ročníkoch aj v tomto školskom roku. Pozreli si predmety slovenský jazyk a matematiku. V 1.A triede videli okrem týchto predmetov aj anglický jazyk. Stretli sme sa s ich pozitívnym ohlasom. Veľmi ocenili, že mali možnosť vidieť, ako sa ich deťom podarilo adaptovať sa na školské prostredie. Dúfame, že sme im poskytli užitočné rady a metodické postupy, ktoré môžu  s deťmi využívať pri domácej príprave na vyučovanie.

Share This