Konečne začal jún, čas školských výletov.

Druháci navštívili papierničku v Prietrži, kde mali možnosť zoznámiť sa s históriou výroby papiera, klasickou kníhtlačou a kníhviazačstvom. Po odbornom výklade si žiaci vyrobili vlastný papier, ktorý po vysušení pracovník papierničky poslal žiakom do školy. Nakoniec si všetci zakúpili výrobky, ktoré boli vyrobené v papierni. Po zaujímavom dopoludní si žiaci hrami a zábavou spestrili zvyšok voľného času, ktorý strávili v okolí papierničky. Výlet sa ukončil prehliadkou mohyle M.R. Štefánika na neďalekom Bradle – najvyššom vrchu Myjavskej pahorkatiny. Žiaci boli spokojní, ich praktické skúsenosti s výrobou papiera spojené s návštevou mohyle M.R.Štefánika boli výborným doplnením učiva výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a slovenského jazyka.

OZNAČENIA
Share This