Dňa 10.5.2006 Centrum voľného času na Štefánikovej 35 v spolupráci s RŠÚ MÚ Bratislava – Staré Mesto usporiadalo slávnostné vyhodnotenie spojené s odovzdávaním cien pre víťazov regionálnych kôl predmetových olympiád a postupových súťaží.

Share This