S hlbokou ľútosťou, bolesťou a smútkom v srdciach oznamujeme, že nás v stredu v noci navždy opustila naša milá kolegyňa, láskavý človek a skvelá učiteľka Mgr. Mária Pribolová. Pohreb sa uskutoční v sobotu o 12:30 na cintoríne v Detve.
Kolegyne a kolegovia zo Základnej školy s materskou školou Milana Hodžu

Share This