Žiaci deviateho ročníka sa zúčastnili na besede zameranej na zdravý životný štýl, ktorú sme zorganizovali v spolupráci s Ligou proti rakovine.

Dňa 26.9.2013 sa naši deviataci zúčastnili na prednáške s názvom Fajčenie a zdravie. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o štatistických údajoch o fajčení, o zložení cigaretového dymu, rizikách užívania dymových a bezdymových tabakových výrobkov, ako je napr. vodná fajka, elektronická cigareta. Získali informácie o tom, ako sa prejavuje závislosť na fajčení, aké sú zdravotné dôsledky fajčenia, čo je  pasívne fajčenie. Žiaci mali možnosť diskutovať a dostať odpovede na otázky od odborníkov z Centra pomoci Ligy proti rakovine.

 

 

Share This