Stalo sa už tradíciou, že naša škola sa každoročne zúčastňuje na akciách „jazykovej uličky“, na ktorej sa vždy 26. septembra na Hviezdoslavovom námestí prezentujú medzinárodné vzdelávacie inštitúcie. Naši žiaci sa zapojili do súťaží v stánkoch jednotlivých štátov a videli krátkometrážne cudzojazyčné filmy, ktoré sa premietali v kine Mladosť.

OZNAČENIA
Share This