Žiaci 6.A a 6.B sa zapojili do spolupráce s americkou základnou školou Millington Community School v Michigane.

Naša spolupráca prebieha v podobe listov, ktoré si posielame a odpovedáme na ne.
Prvou témou bolo predstavenie sa, žiaci písali o svojich koníčkoch a meste/krajine, kde bývaju.
Obsahom ďalších listov bude písanie o obľúbených kníhach a nahliadneme aj do témy umenia.

OZNAČENIA
Share This