Naša škola sa zapojila do celosvetovej kampane Stand Up Against Poverty – VSTAŇ a UROB NIEČO V BOJI PROTI CHUDOBE!

Táto kampaň sa zameriava na plnenie Miléniových rozvojových cieľov.

Čo sú Miléniové rozvojové ciele?

Sú to ciele, ktoré si dali svetoví lídri na Miléniovom stretnutí OSN v roku 2000. Ich úlohou je, jednoducho povedané, zlepšenie života a životnej úrovne.

Miléniových cieľov je osem:

  • Cieľ 1: Odstrániť extrémnu chudobu a hlad.
  • Cieľ 2: Dosiahnuť univerzálne základné vzdelanie.
  • Cieľ 3: Podporiť rodovú rovnosť a posilniť postavenie žien.
  • Cieľ 4: Znížiť detskú úmrtnosť.
  • Cieľ 5: Zlepšiť zdravie matiek.
  • Cieľ 6: Bojovať proti HIV/ AIDS, malárii a ďalším chorobám.
  • Cieľ 7: Zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť.
  • Cieľ 8: Rozvíjať globálne partnerstvo pre rozvoj.

 

Celosvetová kampaň sa uskutočnila už štvrtý rok, jej úlohou je vyzývať najvplyvnejších politikov, aby splnili sľuby, ktoré v roku 2000 dali. Na ich splnenie už majú len 5 rokov. 20.9.2010 sa začalo hodnotiace stretnutie svetových lídrov, kde sa zistí, do akej miery sa sľuby naplnili a čo ešte čaká na zlepšenie. Kampaň ich má upozorniť, aby na svoje sľuby nezabudli. V minulom roku im to pripomenulo vyše 173 miliónov ľudí na celom svete.

Pri tejto príležitosti sme pripravili nástenku venovanú kampani. 101 žiakov druhého stupňa našej školy bolo oboznámených s Miléniovými rozvojovými cieľmi a následne o nich  diskutovalo. Deti sa tiež symbolicky hromadne postavili proti chudobe. Ďalšou symbolickou súčasťou kampane je aj hluk, ktorý vyjadruje myšlienku: „Už nebudeme viac len sedieť alebo mlčať a pozerať sa na chudobu a nedodržané sľuby, ktoré ju majú ukončiť! Ukončite chudobu teraz!“ Naši žiaci túto myšlienku podporili skupinovým štrnganím kľúčov.

Podobné aktivity v rovnakom čase prebiehali aj v našej partnerskej škole vo Viedni, s ktorou sme začali spolupracovať práve pri tomto projekte.

OZNAČENIA
Share This